Tuńczyk

Taka wojskowa ciekawostka – co robić w sytuacji kiedy komunikacja między samolotami jest zagłuszana przez przeciwnika? DARPA ma rozwiązanie – sieć pływających stacji komunikacyjnych połączonych światłowodami pod wodą. Stacje mają być zasilane sprytnym mechanizmem pobierającym energię z fal morskich a ich sieć może zostać rozstawiona przez wyrzucenie z samolotu. To ostatnie jest niesamowite – zakładamy że odległości pomiędzy poszczególnymi stacjami będą rzędu kilkunastu-kilkudziesięciu kilometrów i że cała sieć może pokrywać obszar kilku tysięcy km2. Jak rozrzucić boje na takim obszarze bez urwania światłowodów? DARPA wyraźnie znalazła rozwiązanie tego problemu.

Related Post