Znowu opóźnienie

Nie wcześniej niż 8 sierpnia. Jakiś nieokreślony komponent wyprodukowany przez nieokreślonego poddostawcę może nie spełniać nieokreślonych wymogów jakości. Nieokreślone czynności zaradcze musza zostać wykonane w nieokreślonym terminie.