Jednak udany test

Osiągneli większe ciśnienie niż wymagane więc test udany.